img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W ĐẦU XOAY 180 ĐỘ 120 CHIP CHỐNG SỌC ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 22W LIỀN MÁNG

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 16W 2300LUME LIỀN MÁNG

img

ĐÈN TUÝP LED 0,6M T8 10W LIỀN MÁNG

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T5 20W

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T5 16W

img

ĐÈN TUÝP LED 0,6M T5 10W

img

ĐÈN TUÝP LED T8 1,2M 22W RA90

img

ĐÈN TUÝP LED T8 1,2M 22W RA90 LIỀN MÁNG