img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W 96 CHIP

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W 96 CHIP ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W ĐẦU XOAY 180 ĐỘ 96 CHIP

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W ĐẦU XOAY 180 ĐỘ 96 CHIP ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W LIỀN MÁNG 96 CHIP

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 18W LIỀN MÁNG 96 CHIP ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 20W LIỀN MÁNG CHỐNG SỌC ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 20W CHỐNG SỌC ÁNH SÁNG CAO

img

ĐÈN TUÝP LED 1,2M T8 20W ĐẦU XOAY 180 ĐỘ ÁNH SÁNG CAO