ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CHO NÔNG TRẠI

Posted on 03:07 Under 0 nhận xét

Đèn Led chiếu sáng cho nông tri

Đèn led chiếu sáng ngày càng tr nên ph biến các đô thị, tuy nhiên vn còn khá mi các nông tri có din tích va và ln. Vi nhng li ích đy tính kinh tế thì đèn led chiếu sáng s là la chn thích hp cho h thng chiếu sáng các nông tri ti Vit Nam.Như bn đã biết, công ngh chiếu sáng bng đèn led đã gây được nhiu s chú ý trong nhng năm qua, bi nhng li ích mà đèn led chiếu sáng mang li là rt ln. Thế gii ngày càng quan tâm hơn  đến các bin pháp bo v môi trường, chng s  nóng lên ca trái đt cũng như theo hướng phát trin bn vng toàn cu, đèn led chiếu sáng được cho là gii pháp hu hiu trong vic tiết kim đin và hn chế các cht gây ô nhim môi trường.

Đèn led chiếu sáng được s dng trong ngày càng nhiu lĩnh vc khác nhau, t  chiếu sáng văn phòng, chiếu sáng đường ph, chiếu sáng sân bay cũng như các công ngh khác như tivi, đin thoi thông minh và máy tính... Ngoài ra h thng chiếu sáng bng đèn led còn được dùng trong các nông tri, đèn led chiếu sáng s thay thế cho ánh sáng mt tri, giúp rút ngn thi gian trng cây tăng hiu qu năng sut cây trng. Điu này dn đến h thng chiếu sáng s hot đng liên tc, trong mt thi gian dài vì vy chi phí tin đin s chiếm tm 40% chi phí sn xut. Quả không phi là mt con s nh, chính vì thế vic dùng đèn led chiếu sáng s là cách hu hiu đ gii quyết vn đ này.

Đ cho cây sinh trưởng và phát trin tt trong mt nhà kính, phải đòi hi mt s quan tâm cao đ đm bo nhit đ thích hp và đ sáng chính xác đ ti ưu hóa các quá trình quang hp cho cây.

Trong nhng năm qua, các nhà nghiên cu và các nhà khoa hc trên toàn thế gii đã tp trung s chú ý ca h vào phát triđèn led chiếu sáng  đ tiếp tc ti ưu hơn  và ci thin điu kin nhà kính cho các nhà máy, nông tri. Đèn led chiếu sáng  đã cho thy nhiu ưu đim so vi các h thng chiếu sáng truyn thng. 

(Cây trng được trng bng công ngh ánh sáng led)

Hãy cùng chúng tôi khám phá 5 li ích hàng đu mà đèn led chiếu sáng mang li cho nông tri, nhà kính ca bn. S dng đèn led chiếu sáng hin đang là xu hướng chung ca các nông tri va và ln trên thế gii.

  1. Tăng tui th s dng.
- Li thế ln nht cđèn led chiếu sáng cho người tiêu dùng  là vòng đi dài 30 000 - 100 000 gi, trong khi đèn hunh quang ch 8 000 - 12 000 gi. Do hiu qu cao cđèn led chiếu sáng mà đèn led chiếu sáng ngày càng được dùng ph biến hơn, tăng hiu qu tài chính hơn.
- Vì lý do này mà công ngh chiếu sáng bng đèn led là gii pháp cho các nhà máy, nông tri, nhà kính: đèn led chiếu sáng to ra mt môi trường mà ánh sáng không đi, đm bo cho cây trng phát trin tt hơn. Vi vòng đi dài cđèn led chiếu sáng nên chi phí bo trì cũng ít tn kém hơn.

  1. Các bước sóng mc tiêu
- Đ cho cây sinh trưởng và phát trin tt trong môi trường nhà kính, hay có ánh sáng tăng cường vào ban đêm, thì nó đòi hi mt s quan tâm cao đ đm bo nhit đ thích hp và đ sáng chính xác đ ti ưu hóa các quá trình quang hp cho cây. Vi h thng đèn led chiếu sáng chúng ta có th yên tâm v điu đó.
- Nghiên cu đã ch ra rng thc vt nhy cm nht vi các bước sóng đc bit ca ánh sáng và hp th các cht dip lc cao nht khi tiếp xúc vi ánh sáng màu đ và màu xanh. Hiu qu cao nht ca s hp th cht dip lc xy ra gia 400 mm đến 500 nm và gia 600 mm đến không quá 700nm. Hu hết các đèn loi thường điu không nm mc này.
- Đèn led chiếu sáng được lp đt ti hai bước sóng gn nht vi giá tr ti ưu. Điu này có nghĩa là đèn led chiếu sáng  tăng hiu qu tăng trưởng ca thc vt, giúp cây quang hp và phát trin bình thường như dưới ánh sáng ca mt tri.

  1. Đèn led chiếu sáng tiết kim năng lượng khng l
- Nghiên cu gn đây đã tiết l rng cài đđèn led chiếu sáng  thay vì đèn sodium cao áp như thông thường được s dng trong các thiết lp hiu ng nhà kính có th làm gim đáng k mc tiêu th năng lượng, tăng hiu qu.
- Khi th nghim s khác bit trong hiu qu gia natri cao áp (HPS) ca Đèn thông thường so vi các h thng đèn led chiếu sáng, kết qu cho thy, đèn led chiếu sáng gim tiêu th năng lượng đến 40%.
- Mt nghiên cu gn đây trên cây  cà chua trong nhà kính tiết l rng, tiêu th năng lượng có th gim ti 75% so vi công ngh HPS. Khi áp dng đèn led chiếu sáng trong nông tri, nhà xưởng thì ta s tiết kim được chi phí cũng nhưng hn chế thi khí CO2 ra môi trường. Trong bi cnh các gii pháp thân thin vi môi trường đang được ưu tiên thì vic s dng đèn led chiếu sáng là hoàn toàn phù hp.
- Không còn  nghi ng gì v tính tiết kim cđèn led chiếu sáng trong nông nghip cũng như các ngành khác.

(H thng đèn led chiếu sáng cho nông tri)

  1. Thiết kế linh hot & Nhiu kh năng
- Đèn led chiếu sáng có mt li thế đáng k trong thiết kế sn phm và công ngh so vi các phương pháp ánh sáng thay thế. Đi vi ánh sáng hiu ng nhà kính, cũng như chiếu sáng ngoài tri cho nông tri thì đèn led chiếu sáng  đu tha mãn. Vi kh năng chóng chu thi tiết mưa, gió hơn các loi đèn chiếu sáng thông thường, cũng như ánh sáng tp trung khiếđèn led chiếu sáng là gii pháp hu hiu mà các nông tri nên áp dng.
- Đèn led chiếu sáng có th được s dng như đèn trn, h thng các máng đèn đôi.

  1. Ít nhit, ánh sáng nhiu hơn.
- Li ích cui cùng nhưng không kém phn quan trng, đèn led chiếu sáng có li thế hơn hn các phương pháp ánh sáng khác ch nó không sinh nhit, nhưng ánh sáng thì nhiu hơn. Khi bt đèn led thì  toàn đ đin năng ch to ra ánh sáng, khác vi các loi đèn khác, nó s dành mt phn đin vào vic ta nhit, đèn led chiếu sáng hoàn toàn không sinh ra nhiêt. Điu này rt quan trng cho s tăng trưởng ca thc vt khi nhit quá nhiu có th s rt nguy him cho s phát trin ca cây trng, gim tăng trưởng.
- Vi vic s dng công ngh đèn led chiếu sáng đm bo rng các nhà máy, nông tri  nhn được chính xác nhng gì h cn đ phát trin cây trng.


Hãy liên h vBigLai đ được tư vn v Đèn Led chiếu sáng cho nông tri.

Hotline: 0901 386 778 (Mr Hưng)


Giới thiệu về tác giả.

Lai Nghiệp Bảo là người tạo ra website BigLai và là sáng lập ra Biglai. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây và kết nối với chúng tôi qua Twitter,Facebook,và Google+0 nhận xét