NHẬN BIẾT BÓNG ĐÈN TUÝP LED CHẤT LƯỢNG BẰNG HIỆU SUẤT

Posted on 02:20 Under 0 nhận xét

NHN BIT BÓNG ĐÈN TUÝP LED CHT LƯỢNG BNG HIU SUT

BigLai hôm nay chia s thêm mt s  kiến thc có liên quan đến yếu t v cht lượng giúp bn phân biđượBóng đèn tuýp Led cht lượng và kém cht lượng là như thế nào thông qua yếu t Hiu sut còđược gi là đ PF.

Đây là yếu t rđơn gin giúp bn có th biếđược cơ bn cđèn tuýp led cht lượng. Thông thường chúng ta luôn ngh rng ch có chip led có cht lượng tt thì là đèn led đó có cht lượng tt nhưng thc cht còn rt nhiu yếu t không kém phn quan trng đó là b ngun chuyđi t AC sang DC có tên gi là LED Driver. Trong khi đó chúng ta khi mua sn phđèn led thì luôn xem nhng thông s được in trên bao bì là dùng ngun đin 220V  và thông s công sut.

Vì sao phi dùng led drive trong mi bóng đèn tuýp led, vì chip led là ng dng công ngh phát quang hu cơ Diode cho nên tt c các loi chip led điu là s dng nguđin mt chiu DC có điáp 2.9-3.2VDC vì vy chip led dùng điáp rt thp nên phi thông qua led drive mi dùng được.

Đây mình s giúp bnhn biết led drive như thế nào là cht lượng thông qua h s PF. Led  Driver có h s PF càng cao thì cht lượng hơn so vi led drive có h s PF thp, đèn tuýp led cht lượng thông thường có đ PF cao trên 0.94 tr lên, vy nhng lođèn tuýp led kém cht lượng thì thông thường có h s PF là 0.56 PF cho đến 0.6 PF. Vy h s PF thường được gi là Cos Phi ca nguđin xoay chiu, chúng ta cũng biết là công sut ca nguđin xoay chiu là  W = U * I * Cos Phi.

Vi mt bóng đèn tuýp led cht lượng tt và mđèn bóng đèn kém cht lượng ngoài thị trường cùng có công sut ging nhau là 22W, đ PF cao thì có dòng đin I là 0.100A còn nếđ PF thp thì có dòng đin I cao hơn 0.14A.

Dướđây là nhng hình nh ca bóng đèn tuýp led có đ PF cao và đ PF thp mà BigLai dùng thiết b đđ kim tra. 

(Thiết b kim tra đ PF)

Các khung màn hình hin th trên thiết b đo: khung A  là hiđin thế có đơn v đo là Vôn,  khung B là cường đ dòng đin có đơn v đo là Ampe, khung C là công sut tiêu th đin có đơn v đo là Wat, khung là hiu sut có đơn v đo là PF.

nh đo thc tế cđèn tuýp led BigLai có đ PF cao đến 0.983 PF có công sut là 22,19W, Cường đ dòng đin là 0.100A,  mc hiđin thế là 225,8V.

(Đo kim tra hiu sut ca bóng đèn tuýp led Biglai)

nh đo thc tế ca mt bóng đèn ngoài thị trường có đ PF thp, đ PF là 0.585 PF có công sut là 19.2 W, Cường đ dòng đin là 0,144A,  mc hiđin thế là 228V.


Như vậy, nếu công sut của đèn led thông thường sai s nhiu, không đúng như thông tin của nó. Để có thể mua đúng sản phẩm đèn led cht lượng thì khách hàng cn phải trang bị cho mình những kiến thức cn thiết, xem những thông s kỹ thuật có đúng in trên bao bì đã ghi không? Nhm không phải mua lm sản phẩm kém cht lượng. Mặc dù mức giá sản phẩm có chênh lệch nhưng hãy để đng tin bỏ ra xứng đáng với lợi ích mà sản phẩm mang lại.

Hãy liên h vBigLai đ đếđo thc tế sn phđèn tuýp Led.
Hotline 0901 386 778 (Mr. Hưng)

Bóng đèn tuýp led BigLai.
Giới thiệu về tác giả.

Lai Nghiệp Bảo là người tạo ra website BigLai và là sáng lập ra Biglai. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây và kết nối với chúng tôi qua Twitter,Facebook,và Google+0 nhận xét